MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/23B593DF/file2431.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 南阳师范学院2019年公= 开招聘

南阳师范学院2019年公开招聘硕= 2763;研究生

&n= bsp;

&n= bsp;

根据《河南省事= 9994;单位公开招聘工作ෆ= 8;程》(豫人社〔2015〕55号)规定,我Ċ= 57;拟面向社会招聘硕士= 研究生40名,含:教师í= 03;位16名、实验岗位9名、公寓辅导࡯= 2;岗位15名。其中,教ð= 72;岗位为事业编制岗位= ;实验岗位和公寓辅= 3548;员岗位为人事代理ू= 3;位。

每人限报我校1个岗位,请应ೕ= 6;者慎重选报。

招聘方案点击下= 8754;链接:

http://www2.nynu.edu.cn/xzbm/renshichu/rczp/zp= xx/index.html